Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου 2010

Οι πλανήτες αυτό το μήνα. (Φεβρουάριο)

Αφροδίτη: Πολύ κοντά στον ήλιο. Αθέατη όλο το μήνα.

Άρης: Ορατός όλο το μήνα στον Καρκίνο. Φθίνει απο μέγεθος -1,2 σε -0,7.

Δίας: Ξεκινάει το μήνα χαμηλά στα δυτικά και χάνετε σύντομα στο λυκόφως. Σε σύνοδο στις 28 Φεβρουαρίου.

Κρόνος: Ορατός κατά το μεγαλύτερο μέρος της νύχτας στην Παρθένο με μέγεθος 0,7.